Project deliverables

 • Cuijpers, C.M.K.C., De Hert, P.J.A., Koops, E.J., Kosta, E., Leenes, R.E. (2013) Clean IT Best Practices: comments from the perspective of fundamental rights, Tilburg: TILT. Commissioned by EU Clean IT project
 • Koops, E.J., Bodea, G. Hoepman, J.H. Leenes, R.E., Vedder, A. (2012). D3.4: Code as Code Assessment, Tilburg: TILT, VIRTUOSO project, http://www.virtuoso.eu/VIRTUOSO/servlet/document.fileView/D3.4%20Code%20as%20code%20assessment_v1.0_Apr2012def.pdf
 • Koops, E.J.,  R.E. Leenes, P.J.A. De  Hert, S. Olislaegers, Misdaad en opsporing in de wolken. Knelpunten en kansen van cloud computing voor de Nederlandse opsporing, Den Haa/Tilburg: WODC, 2012.
 • Cuijpers, C.M.K.C., M.H.M. Schellekens, R.E. Leenes, Analysis of liability constraints, VIRTUOSO heartbeat 3.2.4, 31 Oct 2011
 • Ronald Leenes, Pedro Bueso, Sandra Olislaegers, Bibi van den Berg, ENDORSE. Deliverable D2.5 Legal Requirements, 576 pages, 2011.
 • Ronald Leenes, Thijs Bosters, Trust in ID infrastructure, Tilburg: Tilburg University, 2011.
 • Laura Klaming, Ronald Leenes, Annemarie Sprokkereef, Report on Action Area 1: Survey and Feedback, Final report to the European Commission, DG Justice, Fundamental Rights and Citizenship Programme, Tilburg: Tilburg University, 2010
 • Leenes, R.E., Koops, B.J., Wees, L., Onderzoek naar het gebruik van het Burger- servicenummer (BSN) binnen de keten van de elektronische dienstverlening tussen de over- heid en bedrijven, Tilburg: TILT, 2010.
 • Hof, S. van der, Leenes, R.E., Fennel-van Esch, S., Framing Citizen’s Identities: The construction of personal identities in new modes of government in the Netherlands, Tilburg: TILT, 2010.
 • Hof, S. van der, Leenes, R.E., Gedeelde en samengestelde identiteiten in de publieke dienstverlening, Tilburg: TILT, 2010.
 • Ronald Leenes, Bart Priem, Carla van de Wiel, Karolina Owczynik, D2.2 – Report on Legal Interoperability, STORK (Towards pan-European recognition of electronic IDs (eIDs)), 2009.
 • Brussee, R., Heerink, L., Leenes, R.E., Nouwt, J., Pekárek, M.E., Sprokkereef, A.C.J. & Teeuw, W. Persoonsinformatie- of identiteitsbeleid? Identiteitsvaststelling en elektronische dossiers in het licht van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Enschede: Telematica Instituut, 2008.
 • Leenes, R.E., Cuijpers, C.M.K.C., Dohmen, C. & Knapen, C. Juridische context BurgerServiceCode. Tilburg: TILT, 2008.
 • Fischner-Hübner, S., Hedbom, H., Hansen, M., Hogben, G., Andersson, C., Leenes, R.E., Kosta, E., Fairchild, A.M., Ribbers, P.M.A., Keller, P., Priem, B.P., Oomen, I.C., Kuczerawy, A., Tseng, J., Sommer, D., Pettersson, J.S., Kramer, G., Fritsch, L., Kohlweiss, M., Zibuschka, J. & Casassa-Mont, M. PRIME Framework V3. EU: PRIME consortium, 2008.
 • Leenes, R.E., Schallaböck, J. & Hansen, M. (2008). PRIME white paper v3, February 2008. S.l.: The PRIME consortium, 2008.
 • Eleni Kosta, Jos Dumortier, Piet Ribbers, Alea Fairchild, Jimmy Tseng, Katja Liesbach, Elke Franz, Ronald Leenes, Marcel Hoogwout, Bart Priem, Tobias Kölsch, Jan Zibuschka, Georg Kramer, Günter Schumacher, Requirements for Privacy Enhancing Tools V3, 20 March 2008, The PRIME consortium.
 • Ronald Leenes, Jan Schallaböck, Marit Hansen, PRIME white paper v2, June 2007, PRIME consortium.
 • Leenes, R.E. & Fischer-Huebner, S. (eds.), PRIME Framework V2, 27 July 2006, PRIME consortium.
 • Leenes, R.E., Koops, B.J., Delaitre, S., Meints, M., Maghiros, I., Graux, H., Rost, M., Zuccato, A., Nikova, S., Clauss, S., Andronikou, V., Kursawe, K., & Geradts, Z. (2006). D 5.2b ID-related Crime: Towards a Common Ground for Interdisciplinary Research. EU: Fidis.
 • Koops, B.J., Poels, R.C.P., Leenes, R.E., Lips, A.M.B., Prins, J.E.J., Vedder, A.H., & Groenhuijsen, M.S. (2005). Veiligheid en privacy in 2030: twee toekomstscenario’s. Tilburg: Universiteit van Tilburg, 2005.
 • Hof, S. van der, Prins, J.E.J., Cuijpers, C.M.K.C., Leenes, R.E., Peters, J.A.F., Kaspersen, H.W.K., Koelman, K.J., & Lodder, A.R. (2004). Aandachtspunten OTP. Over bestuursrechtelijke en andere juridische consequenties van de Overheidstransactiepoort. pp. 1-48. Tilburg: Universiteit van Tilburg.
 • Leenes, R.E., & Vries, B.R. de (2004). Evaluatieverslag Proof of concept centrale server bouwaanvragen. Tilburg: TILT.
 • Leenes, R.E., and Svensson, J.S. e-Voting in Europe: a brief report on the developments in 13 countries. Enschede: University of Twente/TRIPS, 2003.
 • Van Venrooij, A., Leenes, R., Hoogwout, M., van Rossem, R. en Brouwers, G. VROM-visie op dienstverlening; Sturing in uitvoering. 57. Den Haag: Ministerie van VROM, 2002.
 • Leenes, R.E., Winkels, R., and de Vey Mestdagh, C.N.J. Kennisarchitecturen voor elektronische overheidsdienstverlening (Knowledge architectures for electronic service delivery). Den Haag: Ministerie van VROM, 2002.
 • Leenes, R., Svensson, J., and Aarts, K. Invoering van ICT in het kiesproces; een survey in 17 Europses landen. tussenrapportage. 6. Enschede: Universiteit Twente, 2002.
 • Aarts, C.W.A.M., Leenes, R.E., and Svensson, J.S. Kiezen op Afstand Monitor: Vooronderzoek, rapportage in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2001.
 • Aarts, C.W.A.M., Leenes, R.E., and Svensson, J.S. Kiezen op Afstand Monitor: Nulmeting, rapportage in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (4 delen). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2001.
 • Venrooij, A., Leenes, R., and Hoogwout, M. De burger centraal in dienstverlening en beleid: Discussienota ten behoeve van de formulering van een dienstverleningsbeleid voor het Ministerie van VROM. Den Haag: Ministerie van VROM, 2001.
 • R.E. Leenes, J. Schaake, R. van Veen, G.A.N. Vissers, E.M.A.G. van Dijk, Monitoren van geïntegreerde dienstverlening, handboek deel III serie handboeken Overheidsloket 2000, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1997.
 • Robbert Braak, Ireen van Enckevort, Ronald Leenes, Francine L’Ortye (red), Van vraagpatroon naar loket, handboek deel I serie handboeken Overheidsloket 2000, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1997.
 • Ronald Leenes, Suplex-2; Een kennissysteem voor subsidieregelingen, Memoranda van de werkgroep Informatisering en Kennissystemen van de vakgroep Sociologie, Faculteit Bestuurskunde, Universiteit Twente, no. 89-2, 1989.
 • Ronald Leenes, SUPLEX: een kennissysteem voor subsidieregelingen, in: AI Toepassingen ‘89, Den Haag: SIC/ Stichting kennistechniek, 1989.
 • Ronald Leenes, Kennisrepresentatieproblemen in juridische expertsystemen, afstudeerscriptie, Enschede: UT-BSK, 1988.

Comments are closed.