Journals

  • Hildebrandt, M., R.E. Leenes, M.Lokin, Technologie en wetgeving in cyberspace: verstandshuwelijk of innige relatie?, in Regelmaat, 2012, jrg. 27, nr. 2, pp. 61-75.
  • Leenes, Ronald, Auteursrecht in toom: bescherming van gebruikersrechten in Free Software, boekbespreking van Krzysztof Siewicz, RM Themis, 2011, pp. 137- 140.
  • Leenes, R.E. (2011), Technoregulering: regulering of ‘slechts’ disciplinering, Recht der werkelijkheid, 2011 (32) 1, pp. 47-52.
  • Koops, B.-J., Leenes, R. E., & De Hert, P. (2008), Grondrechten en nieuwe technologieën – Een rechtsvergelijkend overzicht, Nederlands Juristenblad, nr 19, 9 mei 2008, pp. 1157-1164.
  • Leenes, R.E. (2007). Introduction: Online Dispute Resolution and Data Protection. International Review of Law, Computers & Technology, 127(2007), 79-80.
  • Leenes, R.E., Hert, P.J.A. de, Velpen, J. Vander, Thienpont, A., & Maebe, J. (2006). Iedereen wordt er slechter van. Europese regelgeving over het bewaren van gegevens bij misdaadbestrijding. Nederlands Juristenblad, 24(81), 1318-1319.
  • Koops, B.J., Leenes, R.E., Marbus, R.C.P., Stuurman, C., Verschuuren, J.M. (2005).  Een heel klein artikel met grote gevolgen. Eerste verkenning van nanotechnologie & recht. Nederlands Juristenblad, 80(30),1554-1559.

Comments are closed.